Välkommen till STI

Välkommen till STI-dagen 2017
Tid: 15 mars, kl. 8.30 – 16.30
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Program
8.30
Välkommen och introduktion
Marie Björlin, STI-samordnare
8.35
Andrologi/sexologi
Lennie Lindberg, specialistsjuksköterska, auktoriserad klinisk sexolog, KBT-terapeut
9.45
Fika
10.15
Andrologi/sexologi, forts.
12.00
Lunch
13.00
Ungdomar och porr
Magdalena Mattebo, Med.Dr/leg.barnmorska
15.30
Klamydiastudie
Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten
16.00
Venereologmottagningen, information och frågor
16.30
Dagen avslutas