LYCKAS I DITT FÖRENINGSARBETE En föreläsning med Christoph

LYCKAS I DITT FÖRENINGSARBETE
En föreläsning med Christoph Treier
Att delta i föreningsverksamhet upplever många som givande. Tillsammans med
andra träffas och arbetar man kring det som upplevs viktigt och meningsfullt. Men det
kan även kännas kravfyllt och som ett måste. Under föreläsningen ger Christoph
Treier tips och idéer kring teamarbete, motivation, laganda och arbetsglädje så att ett
gott samarbete kan skapas inom föreningslivet för alla medlemmar.
Tid och plats: 7.3 kl. 16:30-18, Pargas fullmäktigesal (Strandvägen 28)
Föreläsningen är gratis.
Anmäl dig senast 1.3 via SFV:s webbplats www.sfv.fi/evenemang eller per
telefon till Mona Lehtonen på tel: 040-3539905.
Du kan också delta i föreläsningen via Skype. Meddela ditt
Skypenamn då du anmäler dig så ringer vi upp dig.
Mer information ger:
Beatrice Östman, Svenska folkskolans vänner, [email protected] , eller
Mona Lehtonen, Svenska pensionärsförbundet, [email protected]
Arrangörer: SFV och Svenska pensionärsförbundet