Söndag till söndag 2-veckors program

B A RN & U N GD OMS GRU P P ER
Söndag 10.30 - 12.00
Torsdag 16.00 - 18.30
Fredag 18–19.30
Fredag 20.00
Lörd 19 (se annons)
Söndag 16.00
Söndagsskola
Konfirmation Åk.8
Tillsammans med Pingst
Explosion, 10-12 år.
Tjugo nollnoll-ungdomssamling i
Pingstkyrkan
Encounter Ungdomsmöte
Kingdom Chapel
F RÅ N S ÖN D A G T ILL S ÖN D A G 1 2 F e b rua ri – 2 6 F e b rua ri
FÖRSAMLINGSINFORMATION
Vi vill vara Jesu efterföljare som i ord och handling utbreder Guds rike Besök vår hemsida: www.motalabaptist.se
Face Book: Motala Baptist.se
Välkommen till Gudstjänst!
Välkomna till Hjärta till Hjärta-butiken,
Verkstadsvägen 79!
Öppet, Lördagar kl. 10-14. Ti, On & To kl. 12-18
Predikan av
Christer Roshamn
”Guds Rike är ibland oss”
Lovsång
Söndagsskola
Lunch
Årsmöte med förhandlingar
Aktiviteter för barnen
Mail.-expeditionen
[email protected] Karin Spetz tel. 070-662 55 00
Församlingens Årshögtid
Mail.- församlingens kassör:
[email protected] Nils-Erik Spetz 070/556 01 29
Ge gärna en gåva via ”I-Pad”
som finns tillgänglig vid våra gudstjänster!
Församlingens Bankgiro: 5611-8631
Församlingens Swish: 123-640 21 50
Baptistkyrkan, Storgatan 5, 591 38 Motala, 0141-21 57 77
Mail. [email protected]
Pastor Christer Roshamn 070-14 09 262 [email protected]
Ungdomspastor, Adrian. Pastor Esther Jervis
Mail. [email protected] Tel. 072/557 28 00
Mail. [email protected] Tel. 072/524 49 00
Expedition Ti - On 10.00-11.00
2
Vårens Tema: Trons grundvalar
Måndag 13 Februari
Kl.17.30-20 Stick-Café
Tisdag 14 Februari
Kl.18.30 Bön och lovsång
Vårens Tema: Trons grundvalar
Tisdag 21 Februari
Kl.18.30 Bön och lovsång
Onsdag 15 Februari
Kl.15 Andakt Samuelsberg
Kl.18.30 Alphakurs och Församlingsskola
Medvandrarkurs ”Att växa tillsammans”
Onsdag 22 Februari
Kl.15 Andakt Samuelsberg
Kl.18.30 Alphakurs och Församlingsskola
Medvandrarkurs ”Att växa tillsammans”
15A
Torsdag 16 Februari
Kl.18-19.15 Bibelskola
”Hur vittnar jag om Jesus”
Kl.19.30 Församlingsledning
Lördag 25 Februari
Kl.16 Bön tillsammans
med Eritreanska gruppen
Lördag 18 Februari
Kl.16 Bön tillsammans med Eritreanska gruppen
Söndag 19 Februari
Kl.10.30 Gudstjänst
Predikan av
Christer Roshamn
”Bön i Jesu namn”
Lovsång
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Söndag 26 Februari
Kl.10.30 Gudstjänst
Predikan av
Esther Jervis
”Alla har syndat”
Lovsång
Glädjetåget
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kl.18 Hans Jansson håller föredrag om sin bok
”Inför livets andra halvlek”. Ecke Bergman sång.
Arr. MAF, Världen idag.
Servering. Kollekt till MAF:s arbete
20-22/2 Sportlovsläger
tillsammans med Pingstkyrkan