sent val/omval till gymnasieskolan

SENT VAL/OMVAL TILL
GYMNASIESKOLAN
Val efter omvalperioden
Rangordna alla dina val, gamla som nya, i den ordningen du önskar söka.
Obs! Läs igenom informationen på sidan 2 innan du lämnar in ditt sena omval.
Antagningskansliet rekommenderar även att du kontaktar din studie- och yrkesvägledare.
Personuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn
Personnummer
Mobilnummer
E-post
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Val 5
Sökt program + önskemål om inriktning
Skola
Språkval i 1:a hand
Ort
Språkval i 2:a hand
Sökt program + önskemål om inriktning
Skola
Språkval i 1:a hand
Ort
Språkval i 2:a hand
Sökt program + önskemål om inriktning
Skola
Språkval i 1:a hand
Ort
Språkval i 2:a hand
Sökt program + önskemål om inriktning
Skola
Språkval i 1:a hand
Ort
Språkval i 2:a hand
Sökt program + önskemål om inriktning
Skola
Språkval i 1:a hand
Ort
Språkval i 2:a hand
* Har du fler val fyll i ytterligare en blankett.
Skäl till sent val/omval (sätt kryss i lämplig ruta)
Ångrar mitt tidigare val (ansökan anses som sen, du tas endast in på program i mån av plats)*
Utbildningen jag sökte tidigare startar inte (ansökan behandlas som inkommen i tid)
Jag blev obehörig/behörig till nationellt program (ansökan behandlas som inkommen i tid)
Datum
Sökandes namnteckning
Blankett utan sökandes namnteckning behandlas ej!
Denna blankett skall du posta eller scanna in och maila till Antagningskansliet i Jönköping.
Post Antagningskansliet, Box 1002, 561 24 Huskvarna  Besök Linnégatan 2, Huskvarna  Tel 036-10 67 30
E-post [email protected]  Webb http://.intag.skola.jonkoping.se
*Om ditt sena omval beror på att du ångrar ditt tidigare val
Nedan ser du exempel på vad som händer med en ansökan beroende på hur eleven väljer att
rangordna valen i sitt sena omval:
Elev A har lämnat in följande val i omvalsperioden:
1. Ekonomiprogrammet
2. Handels- och administrationsprogrammet
3. Samhällsvetenskapsprogrammet
Efter att omvalsperioden är slut vill A göra ett sent omval för att hen ångrat sina tidigare val
och vill lägga till teknikprogrammet. Så här kan det nya valet påverka ansökan:
Exempel 1
Elev A lägger Teknikprogrammet som nummer 2 i rangordningen.
1. Ekonomiprogrammet
2. Teknikprogrammet - sent omval, elev tas in i mån av plats
3. Handels- och administrationsprogrammet - sent omval, elev tas in i mån av plats
4. Samhällsvetenskapsprogrammet - sent omval, elev tas in i mån av plats
Exempel 2
Elev A lägger Teknikprogrammet som val 4:
1. Ekonomiprogrammet
2. Handelsprogrammet- och administrationsprogrammet
3. Samhällsvetenskapsprogrammet
4. Teknikprogrammet - sent omval, elev tas in i mån av plats
Exempel 3
Elev A ersätter val 2 (Handels- och administrationsprogrammet) med Teknikprogrammet:
1. Ekonomiprogrammet
2. Teknikprogrammet - sent omval, elev tas in i mån av plats
3. Samhällsvetenskapliga programmet
Tänk på att ett sent omval kan påverka dina chanser att få en plats på ett program då
elever som gjort sina val i tid får en plats före de elever som har sena omval!