S14 - SSTK

GRUPPSPEL I STOCKHOLMS SKÄRGÅRDS TENNISKLUBB
Gruppledare: Agneta Söderlund 0709-35 44 30 & 765 66 97 (bost)
Nr
Nam n
Singelgrupp: S14
1
M obil
1
Madeleine Gössner (T)
0729-78 33 34
2
Agneta Söderlund
0709-35 44 30
3
Elisabeth Nore
0703-68 78 60
4
Tove Sjöblom (T)
0702-20 11 96
5
Erkki Suovanen
0709-53 01 15
6
Ingela Svenberg
0707-17 55 03
7
Mete Altintasli
0707-31 54 64
8
Eva Mattsson (T)
0702-67 26 46
2
Om gång 1
3
4
5
6
7
Sum m a
Om gång 2
Dag Datum Tid Bana Spelare
Resultat
Dag Datum Tid Bana Spelare
SÖN
19/2
16
12
2-1
SÖN
26/2
16
12
7-3
SÖN
19/2
18
12
6-3
SÖN
26/2
18
12
5-2
SÖN
19/2
20
12
7-4
SÖN
26/2
20
12
1-8
TIS
21/2
20
12
8-5
TIS
28/2
20
12
6-4
Om gång 3
Resultat
Om gång 4
Dag Datum Tid Bana Spelare
Resultat
Dag Datum Tid Bana Spelare
SÖN
5/3
16
12
2-8
SÖN
12/3
16
12
5-4
SÖN
5/3
18
12
4-1
SÖN
12/3
18
12
2-7
SÖN
5/3
20
12
5-3
SÖN
12/3
20
12
1-6
TIS
7/3
20
12
7-6
TIS
14/3
20
12
3-8
Om gång 5
Resultat
Om gång 6
Dag Datum Tid Bana Spelare
Resultat
Dag Datum Tid Bana Spelare
SÖN
19/3
16
12
8-6
SÖN
26/3
16
12
4-3
SÖN
19/3
18
12
3-1
SÖN
26/3
18
12
8-7
SÖN
19/3
20
12
7-5
SÖN
26/3
20
12
6-2
TIS
21/3
20
12
4-2
TIS
28/3
20
12
5-1
Resultat
INFORMATION
Om gång 7
Dag Datum Tid Bana Spelare
SÖN
2/4
16
12
1-7
SÖN
2/4
18
12
6-5
SÖN
2/4
20
12
8-4
TIS
4/4
20
12
3-2
Resultat
RESULTATEN SKA ANTECKNAS PÅ ANSLAGSTAVLAN DIREKT EFTER VARJE MATCH!
Den spelare som står först håller med speldugliga bollar av märket RS Black
Edition. Oanmäld frånvaro resulterar i minus 2 poäng. Den som oanmäld
uteblir från en match är ersättningsskyldig för hela bankostnaden. Två
spelare flyttas UPP och två flyttas NED efter varje spelomgångs slut.
Inbördes möte gäller vid lika poäng. Om bantiden inte utnyttjas av någon
spelare skall detta meddelas till Björn på [email protected] eller 0709-18 50 00.
Vid sen ankomst, mer än 10 minuter, erhåller motspelaren automatiskt WO
om ingenting annat överenskommes. OBS! Upprepad glömska att infinna sig
till match kan medföra avstängning.
Lycka till!
Följ din aktuella placering i gruppen på klubbens hemsida
www.sstk.se
2017-02-13