Stockholms Fältskyttekår

Stockholms Fältskyttekår
inbjuder till bilfältskjutning söndagen den 12 mars i Sala
Ny lagtävling för kikarskyttar
Kårmästare 2016
Olle Gabrielsson, Rommehed
Inbjudan
jämte anmälningslistor för individuell tävling och lagtävlingar sänds till samtliga
distriktsförbund för att där läggas ut på deras hemsida samt även publiceras på Stockholm
Skyttesportförbunds hemsida.
Tävlingsplats
Start och Mål och servering
Sala skg skjutbana, Hyttskogen
Antal stationer och patrullväg
7 stationer, 12 mannapatruller. Bilfältskjutning
Arrangör
Haraker, Skultuna och Sala skytteföreningar
Tävlingsledare:
Hans Hägglund
Banläggare:
Bengt Lundgren
Fältskjutning
Klassindelning enligt Kårens egna regler
GFE, GF4 (GF4, GF3, GF55), Ki:
Skjuter på korta skjuttider
GF65, GF+70 (70-75):
Skjuter på långa skjuttider
GFÖ (GF15, GF17, GF1, GF2):
Skjuter på långa skjuttider
Skyttar från (GF15, GF17, GF1) får nyttja fadderhjälp under 1 min innan övriga skyttar
ansluter.
Individuell skjutning över 7 stationer. Skyttar ur klasserna GF65/70/75 och GFÖ skjuter
liggande på alla stationer och deltar inte i mästerskapet, men får ingå i lagtävlingarna.
GF65/70/75-skyttar och övriga som vill delta i mästerskapet anmäler sig i GF4 och
skjuter deras program, med korta skjuttider.
Ki (=Kikarskyttar) skjuter som övriga 7 stationer, Har egen lagtävling med Vpr och
prispengar. Har dock ännu inget mästerskap, men är med på prispengarna
Anmälan
Görs föreningsvis i ett ex. och skall vara tävlingsledningen tillhanda senast
måndag den 6 mars 2017 under adress:
Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 Järfälla, per brev.
E-post: [email protected]
Efteranmälan
Tävlingsdagen senast 10.30
Upplysningar
Klas Gustafsson, Anmälningar
Jan Norlander, Info
Mats Johansson, Fältskyttekåren
076 213 82 32
070 568 57 98
073 022 55 39
Avgifter
Anmälningsavgift: 150: Skyttar i GF15, GF17, GF1 och GF2: 75: -
Lagavgifter
Förbundslag tävl:
Föreningslag tävl:
Föreningslag tävl:
Föreningslag tävl:
Föreningslag tävl:
A 200:B 60:C 60:D 60:E 60:- Tävlingen gäller kikarskyttar
OBS! Uppge i anmälan, föreningens bank- eller pg- nummer då
klass- och lagpriser består av pengar
Avgifterna insätts samtidigt med anmälan på Stockholms Fältskyttekårs bankgirokonto på
5765-8486
Glöm inte att ange föreningens namn på inbetalningskortet.
Startlistor kommer att finns på Stockholm Skyttesportförbunds hemsida
http://stockholm.skyttesport.se fr.o.m. torsdag 9 mars, och resultatlistor så snart som
möjligt efter tävling.
Lagtävlingar
A. Mellan skytteförbunds föranmälda 7-mannalag, varav de 5 bästa räknas. Stn 1-7. Fritt
antal reserver.
B. Mellan föreningars föranmälda 3-mannalag. Stn 1-6. Obegränsat antal lag/förening får
anmälas. För varje lag får högst en namngiven reserv anmälas.
C. Mellan föreningars föranmälda 2-mannalag.
För skyttar i GF 65 – GF +70 (GF70 – GF75).
Stn 1-7 räknas. Obegränsat antal lag/förening får anmälas. För varje lag får högst en
namngiven reserv anmälas.
D. Mellan föreningars föranmälda 2-mannalag. Stn 1-5 räknas. Obegränsat antal lag/förening
får anmälas. För varje lag får högst en namngiven reserv anmälas.
E. Mellan föreningars föranmälda 2-mannalag. Stn 1-7 räknas.
Tävlingen gäller kikarskyttar. För varje lag får högst en namngiven reserv anmälas.
A: Kårens vandringspris
2016 Stockholm (ST)
187 tr
B: Durgos vandringspris
2004 Ununge
2005 Fagersta
2006 Frötuna
2007 Bälgviken
2008 Haraker
2009 Frötuna
2010 Torshag
2011 Lidingö
2012 Lidingö
2013 Torshag
2014 Ununge
2015 Skultuna
2016 Bälgviken
99 tr
101 tr
86 tr
78 tr
100 tr
96 tr
99 tr
103 tr
102 tr
95 tr
101 tr
93 tr
103 tr
C: Björn Andersson Vpr
2015 Östhammar
2016 Frötuna
75 tr
70 tr
D: Bo Hagenstams Vpr
2006 Bälgviken
2007 Bälgviken
2008 Haraker
2009 Frötuna
2010 Rommehed
2011 Haraker
2012 Skultuna
2013 Litslena-Grillby
2014 Ununge
2015 Skultuna
2016 Ununge
47 tr
57 tr
56 tr
55 tr
59 tr
56 tr
59 tr
57 tr
59 tr
57 tr
58 tr
E: Nytt pris
Allmänna bestämmelser
Bestämmelserna i Regelboken tillämpas.
Om särskiljning behövs för mästerskapet, sker detta med särskjutning.
För övriga placeringar sker Särskiljning på det gamla sättet, (stationerna bakifrån)
För kikarskyttarnas lagtävling sker särskiljning med högsta individuella. Om lika, totalt antal inner.
Sedan resultat stn bakifrån och därefter innerträffar bakifrån.
Prisutdelning
Medaljer, och lagpriser utdelas omedelbart efter tävlingarnas slut.
I övrigt penningpris klassvis som skickas till respektive förening.
Medaljer
Till mästerskytten utdelas Kårens guldmedalj (förgyllt silver), tvåan får silver och de tre följande brons.
Lagpriser
A, Förbundslag, erövras med 5 inteckningar. För B, D och E krävs 3 och för C krävs det 2
inteckningar. I lagtävlingarna utdelas penningpriser.
Välkomna
Stockholm Fältskyttekår, Haraker skf, Skultuna skf & Sala skg
ANMÄLNINGSLISTA
BANKGIRO25
5765-8486
POSTGIRO
33 37-0
STOCKHOLMS FÄLTSKYTTEKÅR
Från
FÄLTSKYTTEKÅREN
Tävling
Förbund
Kontaktman
Datum
Adress
Tel. dagtid
Postadress
Fax
E-post
Postgiro
2017
Tel kväll
Anmälningslistan insändes i 1 ex.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ev.bussavgift:
st. a
s:a
+
+ Lagavgifter
=S:a
Lag
Tavla
Figur
Skjutlag
Patrull
Upprop
Klockan:
Önskad
Skjuttid:
Tillhör
lag nr:
Lagtävling E
Lagtävling D
Lagtävling C
Lagtävling B
Lagtävling A
Anmälningsavgift
Samåk
Skjutklass
Skyttens namn (textas)
IFYLLES AV ARRANGÖREN
Vänsterskytt
Delt.nr
Licens nr
ifylles vid anmälan (textas)
Arr.ant.