Välkommen till Handelsbankens ekonomifrukost 2.3.2017

INBJUDAN FRÅN HANDELSBANKEN
Vad händer på marknaden?
Välkommen till Handelsbankens ekonomifrukost
2.3.2017
Välkommen på kontoret för att höra vad som händer i ekonomin år 2017. Handelsbankens
ekonom Janne Ronkanen berättar om bankens syn på utsikterna för ekonomin och
marknaden och placeringsdirektör Suvi Jakovirta presenterar bankens aktuella placeringsstrategi samt ger tips på hur man kan utnyttja den i praktiken. Samtidigt som vi lyssnar på
programmet njuter vi av en smaklig frukost.
Datum:
Torsdag 2.3.2017
Tid:
Kl. 8.30 – 9.30
Plats:
Handelsbanken Munksnäs
Bredviksvägen 23, Helsingfors
IBM-huset
Anmälningar senast 24.2:
[email protected] eller
tfn 010 444 3300*.
Vänligen meddela samtidigt om eventuella
matallergier. Begränsat antal platser.
Du kan också boka tid för ett personligt möte.
Ring 010 444 3300* eller skicka e-post till
[email protected]
Inbjudan är för två, ta gärna med en vän
eller en släkting. Varmt välkomna!
Helsinki-Munksnäs
Jukka Ruokola
Placeringschef
Riitta Lassinaro
Placeringschef
Handelsbanken som arrangör av evenemanget har bedömt att evenemanget och inbjudan motsvarar de krav som gällande regelverk och god sed ställer upp för godtagbara
förmåner och att evenemanget är nyttigt med hänsyn till de inbjudna personernas arbetsuppgifter/kundförhållande. Vi ber att ni gör er egen bedömning om ert deltagande
då ni får denna inbjudan med förhoppning att ni tackar ja. Adresskälla: Handelsbankens kundregister. *Telefonsamtalen kostar 0,0835 e/samtal + 0,1209 e/minut.
Marknadsföringsmaterial.