fulltext

Förord
Jag vill tacka mina handledare och lärare i sociologi Kerstin Arnesson och Gunilla Albinsson,
vilka har den värdefulla egenskapen att vara lyhörda för de mål deras elever strävar efter och
på ett respektfullt sätt stöttar dem på vägen mot målen. Tack! Ni får era elever att växa!
Borgholm våren 2007
Mona Hutchison