Globaliseringsfondens projekt Volvo Lastvagnar

PRESSINBJUDAN
Umeå 14 februari 2017
För kommentarer och information:
Carola Larsson, ordförande i styrgruppen Projekt inom ramen för EGF-Volvo och
arbetsförmedlingschef i Umeåregionen, 010-486 58 85
Patric Åkerdahl, projektledare, Arbetsförmedlingen, 010-488 06 08
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43
Inbjudan till konferens i Umeå den 17 februari
Globaliseringsfondens projekt Volvo Lastvagnar
Den 17 februari arrangerar Arbetsförmedlingen en konferens för att
berätta om vad som hänt inom Globaliseringsfondens projekt Volvo
Lastvagnar. Projektet riktar sig till personer som förlorat sina arbeten i
Umeå, Göteborg och Eskilstuna.
I september 2015 startade Globaliseringsfondens projekt för att hjälpa de uppsagda
från Volvo Lastvagnar och underleverantörer tillbaka in i arbetslivet. Projektet drivs
av Arbetsförmedlingen inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden.
Inbjudna till konferensen är representanter från myndigheter och Umeå kommun,
utbildningsanordnare och samarbetspartners.
Program

Nuläge – här står vi i dag
Presentation av Projekt Volvo Lastvagnar och vad som uppnåtts hittills under
projektet.
Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen
Sören Johansson, projektledare, Arbetsförmedlingen
Patric Åkerdahl, projektledare, Arbetsförmedlingen

Ett lyckat samarbete mellan Umeå kommun och Arbetsförmedlingen
Jeanette Haglund, enhetschef och rektor för extern utbildning, Umeå kommun

Så blev uppsägningen en ny möjlighet för mig
Niclas Andersson, projektdeltagare
Tid:
Fredag 17 februari klockan 10-12
Plats: Umeå Folkets Hus, Vasaplan
Media är välkomna till konferensen.
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.
arbetsformedlingen.se