Att arbeta med dokument i Word

Att arbeta med dokument i Word
- lite tips
CKF feb 2017
Björn Ställberg
Karin Lisspers
Gagnefs vc
Fliken ”Granska”
Word 2010 - 2013
”Markera spåra ändringar”
Word 2010 - 2013
Viktiga inställningar i dialogrutan ”Visa markering”
Word 2010 - 2013
Viktiga inställningar i dialogrutan ”Visa markering”
OBS!
Word 2010 - 2013
OBS i Word 2013 - välj ”All markering”
Word 2013
Word 2010 - 2013
Word 2010 - 2013
”Högerklick” – Ta bort kommentar
Markera i texten och sedan
klicka på ”ny kommentar”
Word 2010 - 2013
Lös uppgifterna
Se separat blad i kursdokumentationen