fulltext

Fysisk aspekt av konst
Musik
Tystnad
Plats
Vitpunkt inom fotografi
Ljud
Vitt
Typografi
Färg
Text
Bön
Meditation
TV
Internet
Metoder
Tystnadens skörhet
Många fler
Friskrivning
Nollpunkt
Kroppslig nollpunkt
Anekdot skola
Döden som nollpunkt
Skånska
Talspråk
Svenska
Skriftspråk
Ljud
Rum
Första instrument
Berörd
Det neutrala
Introduktion
Kroppslig förankring
Anekdot musik
Rockmusik och kraft
Hur
Vad finns i musik mer än ljud?
Kan
In i musiken
Musik/samtal lyfter
Jag
Kommunikation på olika plan
Skapa
Symbolspråkets otillräcklighet
Konst
Berättande
Som
Musik
Hos
Skapande
Publiken
Styrka
Väcker
Reproducerande
Nya metoder
Trygghet
Liknande
Trygg skörhet
Ursprunglig frågeställning
Kroppsligt berättande
Röst
Som
Andning
Jag
Inre rum
Psykosomatiskt
Har
Fysiologiskt
När
Psykologiskt
Jag
Kommunikation
Är
Beröra andra
Kroppsliga minnen
Ensam
Rädsla för självdefinition
I
Blunda
Naturen
Poetiskt text
?
Titta
Stöd från Anna
Hur
Balans
Nyskapande
Omedvetet skapande
Bakgrund
Improvisation från
kroppslig situation
Självutlämnande
Skapar
Publikmöte
Kontakt inåt och utåt
Medvetet skapande
Splittrat fokus
Dagboksanteckning
Rubbad balans
Love Kjellsson
Representant för mänskligheten
Representant för konstnärer
Ganska nöjd
Jag
Poetisk text
Styrka och skörhet
Representant för konstpublik
Skörhetens flexibilitet
Styrkans hårdhet
Musik
Kontakt Inåt
Visuell
Ny frågeställning
Spatial
Konceptuell
Hur skapar
jag konst som
berör?
Konst
Performativ
Direkt
Refererande
Symbolspråk
Kommunikation
Falsk paradox
Kontakt utåt
Kontakt med helhet
Röstrum
Andning
Magen
Trygghet
Bröstet
Kraft
Nyckelben
Skörhet
Poetisk text
Som
Jag
Mig
Andra
Andra
Idé
Mer berörd av datorspel
Vill börja spela musik
Musikens kraft
Svarta Speglar
Reproduktion
Stämmer inte med vårt talade språk
Avsaknad av motivation
Poetisk text
Färg
Känslor
Stämmer inte med skriftspråket
Berör
Grupper
Kropp
Innanför
Utanför
Shinto (Japan)
Refererande
Propositionell
Kirgizisk
Beröra
Tyst
Kunskap
Poesi
Religioner
Outsäglig
Historiska exempel
Kristen modern
Symbolspråk
Antik grekisk
Visuellt
Musik
Kristen gammal
Visuella symboler
Beslut inför publikmöte
Musik
Visuell & Musik
Lärdomar
Risk
Skörheten att vara sårbar
Böner
Spektra/rum
Ta stöd av kunskaper jag har
Nyskapat material
Ta stöd av vänner
Uppfylld potential
Iakttagare
Integritet
Styrka
Poetisk text
Kraft
Subjekt
Yttre impuls påverkade beslut
Begrepp
Styrka och skörhet
Lång paus som fotograf
Teknisk kunskap
Skörhet
Arbete med
reklam
Repetitioner
Hiroshima
Dikter på skånska
Ansvar
Skånska
Relationer
Lucazins utkast
Skulptur
Skånska
Skriftspråkets påverkan på röst och kropp
Fotografi
Svenska
Se och göra
Tidlöshet
Danska
Det normala
Fotograf
Nära besläktade skriftspråk
Fotografiet frikopplat från
geografisk plats
Balans
Starka
Teoretiskt basmaterial för
att skapa abstrakt konst
Naess
Aristoteles
Jag
Text från skrivbok
Filosofi
Bokmål
Publikmötet utställning
Sköra
Spinoza
Isländska
Nynorsk
Otydligt
Arendt
Trasten
Skriftspråkets påverkan på vår
medvetenhet om språkliga detaljer
Det stora
Konkreta
En morgon gryr
Egna tolkningar
Det lilla
Insikter
Ökad trygghet
Nya metoder
Kärnkraft
Tydligt
Svagare än sitt totala
Minskat spektra
Natur
Varaktig Beröring
Möjligheter
Utveckling
Ouppfyllda behov
Abstrakt
Potential
Personlig anekdot
Effektivitet
Stagnation
Dalmålens status
Minskad skörhet