2016/17:875 Antalet hivsmittade i Europa

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till statsrådet Gabriel Wikström (S)
2016/17:875 Antalet hivsmittade i Europa
Statistiken för 2014 visar att 142 197 nya fall av hiv rapporterades i Europa, det
högsta antalet smittade sedan statistiken introducerades i början av 1980-talet.
77 procent av fallen upptäcktes i östra Europa. Ryssland är det land i regionen
där antalet hivsmittade är högst, med 58,4 fall per 100 000 invånare. Den
vanligaste rapporterade smittvägen i de östliga länderna är oskyddat sex mellan
heterosexuella personer men injektionsmissbruk är också en betydande orsak
till smittspridning. Totalt, till och med år 2014, har WHO konstaterat att det
finns 1 840 136 hivpositiva personer i den europeiska regionen, inkluderat
Ryssland.
Män som har sex med män är den enda riskutsatta grupp där antalet nya
hivpositiva personer fortsätter att öka inom EU/EEA. Av 29 992 nya
hivdiagnoser 2014 i denna region berodde 42 procent på oskyddat sex mellan
män.
Den ovan beskrivna utvecklingen är naturligtvis allvarlig och angelägen att
bryta. Minskad smittspridning kan inte endast ske genom nationella åtgärder
utan det behövs också internationellt samarbete, liksom samarbete mellan EUländerna.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:
Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att öka det internationella
samarbetet i syfte att färre människor ska smittas av hiv?
………………………………………
Margareta Cederfelt (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)