Vemp, genomförande av mätning av hinnsäckarnas funktioner

Vårddokument | Vårdrutin
Sida 1 (2)
Vemp, genomförande av mätning av
hinnsäckarnas funktioner
Syfte
Säkerställa att mätningen blir utförd på ett säkert sätt
Omfattning
De audionomer på Sunderby Sjukhus som utför Vemp samt Audiolog på
öronmottagningen
Terminologi
Vemp är en förkortning av Vestibular Evoked Myogenic Potentials
Rutinbeskrivning









Slå på dator samt Eclips utrustningen
Se till att tillbehör som elektroder, otoskop, tvättsprit och tvättlappar
finns på rummet
Informera patienten om mätningen
Otoskopera
Tvätta och fäst elektroder, grund i pannan, vertex i halsgropen, höger på högra halsmuskeln, vänster på vänstra halsmuskeln
Kontrollera att du har bra kontakt med elektroderna
Använd Eartones och täta med lagom stor prob
Använd användartest Vemp 500Hz TB, börja testa höger sida. Informera patienten att titta till vänster och när de är inom det gröna
området sänd en signalpuff på 90dB HL (200 svep). Ibland får man
öka styrkan för att få utslag. Gör sedan samma med vänster sida men
åt motsatta hållet.
När mätningen är genomförd så informera patienten om att vår
Audiolog kommer tolka mätresultatet och återkomma till patienten.
När mätningen är klar
Märk ut P1 och N1, skriv ut resultatet och lämna till Audiologen på öronmottagningen. Städa upp på rummet efter dig.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Hörselvård
VARD-5-5698, 2.0
[Process]
GODKÄNT DATUM
2017-02-17
ANSVARIG
Anette Sörlin
PROCESSLEDARE
Anette Sörlin
Sida 2 (2)
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Hörselvård
VARD-5-5698, 2.0
[Process]
GODKÄNT DATUM
ANSVARIG
PROCESSLEDARE
2017-02-17
Anette Sörlin
Anette Sörlin