Årsmöte

2017
Nytt år med Nygrânnôn välkommen som medlem!
Medlemsavgiften för År 2017 är 50kr / person. bg.435-0443
Nygrânnôn Roddarklubb stiftad den 7 januari 1979 har till
ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för
höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för
främjande av god kamrat- och idrottsanda.
Årsmöte måndag 24 april kl. 19.00 i Laknäs Bystuga
• Lotteri
Nygrânnôn
på Nygrannen
RK
jacka (CRAFT®)
• Efter årsmötet enklare förtäring
Betald
medlemsavgift=
Medlemssavgift
för 2014 är rösträtt
50 kr.
Var vänlig
uppge namn och adress vid internetbetalning.
«Nr»
Med vänliga hälsningar
Nygrânnôn RK
ordf. Hans Elg 073-0357620