Flyttanmälan sopabonnemang

BLANKETTNR:088
VERSION:01
Flyttanmälan sopabonnemang
Gäller för en- och tvåfamiljshus
Datum för abonnemangsändring
år, mån, dag
Adress:
Postnr:
Ort:
Fastighetsbeteckning:
Uppgifter om befintlig / tidigare fastighetsägare
Namn:
Personnummer:
E-postadress:
Kundnummer:
Ny adress:
Telefon dagtid:
Nytt postnr:
Ny Ort:
Uppgifter om ny fastighetsägare
Namn 1:
Personnummer:
E-postadress:
Kundnummer (om du redan har ett):
Fakturaadress (om annan än adress):
Telefon dagtid:
Namn 2:
Personnummer:
E-postadress:
Kundnummer (om du redan har ett):
Fakturaadress (om annan än adress):
Telefon dagtid:
Övriga upplysningar
Information
Den nya ägaren övertar befintligt abonnemang och faktureras kostnaden för abonnemanget från och med datum för ändringen.
Befintlig/Tidigare ägare slutfaktureras för abonnemanget fram till datum för ändringen.
Skicka flyttanmälan till:
Sysav, Box 503 44, 202 13 Malmö
eller via e-post till:
[email protected]
Sydskånes avfallsaktiebolag
Postadress Box 50344, SE-202 13 Malmö, Sweden
Besöksadress Spillepengsgatan 13, Malmö
PlusGiro 19 92 50-2 Bankgiro 235-6541
Telefon 040-635 18 00
Telephone +46 40 635 18 00
Organisationsnr. 556187-0410
Telefax 040-635 18 10
Telefax +46 40 635 18 10
Innehar F-skattebevis
E-post [email protected]
www.sysav.se
VAT No. SE556187041001