2017-02-16

RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK
Station:Ratan
Position
1
Datum: 2017­02­16
a
44
b
48
c
48
d
0
Anmärkning
Torr is.
2
3
4
Under anmärkning kommentera följande:
Ligger snötäcket jämnt eller ojämnt på isen?
Är snön torr eller blöt?
Är isen hård eller porös?
Aktuell position för mätningen
Etc.
Mätposition: N 63,99053 E 20,89250