Medlem i facket 24 tim

Medlem i facket 24 tim
Tid: 25-27/4
Plats: Västerås
Målgrupp: Medlemmar utan förtroendeuppdrag.
Handledare: LO Västmanland
Kursinnehåll:
Medlemsutbildning är en av flera rättigheter och möjligheter för dig som är
medlem.
Utbildningen kommer att ta upp grundläggande frågor om facket och handlar
bl.a om:
- Medlemskapet, din egen arbetsplats och den fackliga organisationen.
- Var tar medlemsavgiften vägen och vad får vi för den.
- En inblick i försäkringar och avtal m.m.
- Fackföreningsrörelsens ideologi m.m.
- Arbetsmarknaden.
- Dina rättigheter och skyldigheter.
Utbildningen kommer att bedrivas tvärfacklig
Ekonomi:
IF Metall betalar din förlorade arbetsförtjänst alla dagar.
Deltagare som under utbildningstillfället har friskift, erhåller fritidsersättning.
Om du från hemmet till utbildnings stället har fem mil eller längre bilväg, så har
du rätt till internat. Om internat önskas, skall detta anges vid anmälan.
Sista anmälningsdag: 23 mars
Övrigt:
Om du har allergier och behöver avvikande kost så anmäl det i tid.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar innan kurs start
söka ledigt enligt Studieledighetslagen.
Anmälan skall ske till din studieansvarige och till Mikael Westberg 0702124621 eller [email protected]
Välkomna