ladda ner Träffpunkt Nybys månadsblad/april för utskrift

Månadsblad april 2017
Träffpunkt Nyby
2 april söndag 13.30 - Söndagsträff i aulan.
Arrangör: Svenska Kyrkan
4 april tisdag 13.30 - Bondepoet Nergårds-Sven
Eriksson från Bälingebygden gästar träffpunkten.
Sven berättar om händelser från förr i tiden.
Kostnad: Servering 10 kronor.
Arrangör: Träffpunkt Nyby. Lokal: Aulan.
5 april onsdag 13.00 - Kören "Sjung av glädje"
Kostnad: Servering 30 kronor.
Arrangör: RPG. Lokal: Aulan.
7 april fredag 13.30 - ”Tre systrar"
Föreläsning med Hans Bergström. Olika/lika, lika/olika.
Judendom, kristendom, islam.
Kostnad: Servering 10 kronor.
Arrangör: Träffpunkt Nyby.
Lokal: Aulan.
17 02 6502
8 april lördag 13.30 - ”Våren är här” med Lena och
Lilian som spelar och sjunger.
Kostnad: Servering 10 kronor.
Arrangör: Träffpunkt Nyby.
11 april tisdag 16.00 - Påskfest i aulan.
Underhållning med Mac Olsson och Ingela,
Max antal: 50 gäster. Kostnad: 100 kronor.
Anmälan: Senast fredag
7 april till Träffpunkt Nyby.
18 april tisdag 13.00 - Sjung med Hans-Erik
och Tage.
Kostnad: Servering 10 kronor.
Arrangör: Träffpunkt Nyby.
Lokal: Dagcentralen.
19 april onsdag 13.30 - Pianokonsert
Pontus Leitz spelar för oss.
Kostnad: Servering 20 kronor.
Arrangör: Vänsam
Lokal: Aulan.
21 april fredag 13.30 - Musikcafé
Underhållning av "Tjejer med drag".
Kostnad: 50 kronor.
Arrangör: Klubb Nyby. Lokal Aulan
28 april fredag 13.30 - Seniorshop
Kostnad: Servering 10 kronor. Arrangör: Träffpunkt Nyby.
Lokal: Aulan.
Leopoldsgatan 5. Tel: 018-727 76 68
www.traffpunktsenior.uppsala.se