Till handledare för studenter i specialistutbildningen med

Till handledare för studenter i specialistutbildningen med inriktning mot
distriktssköterska i kursen
O7054H Omvårdnad, vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, verksamhetsförlagd utbildning
(VFU), 7,5 hp.
Hej!
Här kommer information angående ovanstående kurs. Bedömningen sker med stöd av
formuläret AssCE på avancerad nivå, samt en stödmanual för bedömningen som anknyter
kursmålen till utvalda faktorer i AssCE, där även exempel finns om vad som ska bedömas. Du
och studenten utför tillsammans en halvtidsdiskussion om var studenten befinner sig gällande
styrkor och vad som kan utvecklas, bedömningen ifylls enligt anvisningarna i AssCE. Den
slutliga bedömningen sker i trepartsamtal i slutet av VFU, där student, du som handledare och
examinerande lärare deltar. Samtalet sker antingen fysiskt eller via telefon alternativt Adobe
Connect Pro. Förutom detta brev skickar vi dig:
-Studiehandledning
-AssCE med försättsblad och instruktioner
-Stödmanual med förtydligande om vilka faktorer i AssCE som ska bedömas utifrån kursens
mål
-Checklista
-Två introduktionsfilmer angående kursen innehåll, mål och VFU bedömning. Filmerna kan
du ta del av via nedanstående länkar:
Del 1 https://vimeo.com/151512444
Del 1 överensstämmer inte gällande laborationen och föreläsningarna i kursen. Studenten har numera
laboration vad gäller övning att genomföra hälsosamtal. De föreläsningar
Studenten blir erbjuden under vecka 7 är en introduktionsföreläsning om egenvård och
telefonrådgivning, hälsosamtal och genomförande av fokusgrupper.
Del 2
https://vimeo.com/151512446
Lösenord för filmerna är ’hand’, dvs ni skriver hand och klickar vidare. För att komma igång
med vardera film – klicka på startknappen.
OBS! Filmerna överensstämmer inte helt med kursens innehåll av laboration och
föreläsningar. En del förändringar är utförda såsom laborationen ’Akut omhändertagande’ är
utbytt till en laboration om ’Hälsosamtal’, se studiehandledningen vilka föreläsningar som
erbjuds.
Högskoleförordningen (SFS 2006:1053) poängterar att studenter på avancerad nivå skall
värderas utifrån deras förmåga att kunna bedöma komplexa situationer, att arbeta
självständigt och att vara flexibel i samverkan med andra yrkesprofessioner.
Hör gärna av dig om du har funderingar! Det finns även resurstid för handledare under
vecka 9, se studiehandledningen.
Vänliga hälsningar
Carina Nilsson [email protected]u.se tel 0920-493816
Kursansvarig