Prefekten informerar! Nr 1, febr 2017

Nr. 1, februari 2017
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Valkommittén önskar samråda med hörande-församlingen
om att föreslå regeringen Ole Petter Ottersen som ny
rektor för Karolinska Institutet.
https://internwebben.ki.se/sv/valkommitten-vill-samrada-omatt-foresla-ole-petter-ottersen-som-ny-ki-rektor
Hörandeförsamlingen sammanträder den 14 februari för
samråd. CLINTEC representeras av professor Sigga Kalman
och professor Magnus Westgren. Kontakta dem gärna för
diskussion och frågor.
Nedan finner ni Ole Petter Ottersens programförklaring.
https://internwebben.ki.se/sv/ole-petter-ottersensprogramforklaring-och-cv
Li Felländer-Tsai, prefekt
Pris för bästa Exjobb
Student Helena Nyberg erhöll tillsammans med sin handledare Med Dr Harald Brismar,
enheten för ortopedi och bioteknologi diplom för bästa ex-jobb VT 2015 vid
examinationshögtiden i Aula Medica den 13 januari 2017. Titeln på exjobbet var
"Radiologiskt resultat efter primär total höftplastik jämförande minimalinvasivt och
konventionellt snitt - En prospektiv ranomiserad studie."
https://pingpong.ki.se/public/courseId/5752/coursePath/5549/5586/5690/ecp/langsv/publicPage.do?item=12638231
Nya rutiner för ansökan om adjungering
Alla som ansöker om att bli anknutna ska fylla i följande dokument:
•
Ansökan om anknytning (finns även på engelska)
•
Checklista vid anknytning
•
•
•
•
Beslut om anknytning
Obligatorisk bilaga
Uppdragsdeklaration - anknuten
Uppförandekod - att läsa (finns även på engelska)
Dessa finns på länken: http://ki.se/clintec/personal - anknytning. Där finns även en
instruktion med mer information.
Nya rutiner för ansökningar
Ansökningar skall först granskas och godkännas av enhetschefen innan de går till
prefekten. En skannad kopia av alla ansökningar som går ut från CLINTEC, ska också
mejlas till [email protected] Det är PI som ansvarar för att detta sker efter att
enhetschef/prefekt godkänt ansökan.
Om anslag ansökan beviljas, ska en kopia på ansökan och gåvobrevet i pappersoriginal till
clintec:s ekonomihandläggare på kansliet för diarieföring.
Uppdaterad delegationsordning
Institutionens uppdaterade delegationsordning kommer gälla från 1 mars 2017.
Mer information kommer.
CLINTEC dagen den 18 januari
Varmt tack till alla medverkande vid CLINTEC dagen. Temat för årets CLINTEC dag var
"Courage with ethics". Jag vill framföra mitt särskilda tack till Peter Stenvinkel, Torkel
Brismar, Fredrik Lanner, Astrid Seeberger, Ganesh Acharya, Ole Mogensen och
Annika Östman Wernerson. Varmt tack till Bo-Göran Ericzson som på kort varsel ryckte
in som moderator och till Ann-Charlott Nordström som projektledare av hela
arrangemanget.
Klicka här för avregistrering avseende dessa utskick!
CLINTECs newsletter is a newsletter that caters to all active in CLINTEC. The purpose is to inform
decisions from CLINTECs management and issues related to co-workers, both employees, graduate
students and affiliated to the Department.
/Agneta Wittlock