Valberedningsutbildning 16 tim

Valberedningsutbildning 16 tim
Dag: 23-24/10
Plats: Borlänge
Målgrupp: Ledamöter i valberedningen.
Handledare: ABF Dalarna
Kursinnehåll:
Att sitta i en valberedning är ett förtroendeuppdrag som ofta
undervärderas trots det stora inflytande valberedningen har i sitt
uppdrag.
Denna utbildning ger grundläggande kunskap om valberedarens
arbete såsom handlingsplan, nomineringsförfarande, redovisning
och det praktiska arbetet vid kontakt med förtroendevalda.
Kursen kommer att genomföras tvärfacklig.
Ekonomi:
IF Metall Bergslagen betalar din förlorade arbetsförtjänst och ev
resor. Har du friskift får du fritidsersättning.
Om du från hemmet till utbildningen har 5 mil eller mer så har du
rätt till övernattning.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar innan
kursstart söka ledigt enligt studieledighetslagen.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl i tid.
Senaste anmälningsdag är: 2 oktober.
Vid anmälan kontakta din studieansvarige och Mikael
Westberg 070 2124621. [email protected]
Välkomna