Studieorganisatörsutbildning, grund 16 tim

Studieorganisatörsutbildning, grund 16 tim
Tid: 4-5/4.
Plats: Borlänge.
Målgrupp: Studieorganisatörer och studieombud.
Handledare: ABF Dalarna
Kursinnehåll:
Utbildningen är grundläggande och praktiskt inriktad på vad som
ska göras och hur det ska utföras. Studieorganisatörens roll och
arbetsuppgifter och hur man bygger den egna verktygslådan för
uppdraget.
Vilket nätverk har jag som studieorganisatör och hur kan ett
studieverksamhetsår se ut.
Att få till stånd många bra fackliga samtal inriktade på att erbjuda
enkla utbildningstillfällen prioriteras. Utveckla samarbetet med
arbetsgivaren. Utbildningen kommer att vara tvärfacklig.
Ekonomi:
Din arbetsgivare betalar din förlorade arbetsförtjänst och
IF Metall betalar fritidsersättning om du har friskift och även
reseersättning.
Om du från hemmet till utbildningen har längre än 5 mil så har
du rätt till övernattning.
Kom ihåg att ansöka om ledighet hos arbetsgivaren enligt
studieledighetslagen och förtroendemannalagen, senast 14 dagar
innan kursstart.
Senaste anmälningsdag är 13 mars.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Vid anmälan eller frågor kontakta din studieansvarige och
Mikael Westberg 070 2124621.
[email protected]
Välkomna