Instruktioner vid kursstart

Instruktioner vid kursstart
Bonjour à tous et bienvenue à l’Université de Göteborg !
Vi är glada att du vill studera franska hos oss och har sökt dig till Franska: Grundkurs nät!
Här följer lite instruktioner för att komma igång.
1. Orientera dig på GUL
Det är helt nödvändigt att så snart som möjligt kika runt på vår lärplattform GUL. Där
kommer vi under terminens gång att successivt lägga ut nya meddelanden, länkar och ibland
även nya dokument. Glöm inte att regelbundet logga in på GUL – gärna varje dag!
Som du nog har sett har GUL dels öppna sidor, dels sidor som kräver inloggning. Det mesta
av kursmaterialet finns på den slutna sidan. På den öppna sidan finns endast en mindre del
kursinformation av allmän karaktär – men om du är registrerad bör du inom kort få full
tillgång till hela aktiviteten!
Du bör börja med att titta runt på delkurssidorna (kräver inloggning), och detta alltså så fort
du fått tillträde till den slutna sidan. För dig som ska läsa kursen på helfart är alla
delkurssidor av intresse, men för dig som ska läsa på halvfart räcker det att se Delkurs 1 +2.
Du hittar delkurssidorna i vänsterkolumnen om du klickar på ”Innehåll”.
Från varje delkurssida länkas du vidare till de olika delmoment som ingår i delkurserna.
Många av delmomenten löper över hela terminen men alldeles i början av terminen kan du
särskilt ta del av innehållet på följande sidor:
-
Delkurs 1 > Grammatisk terminologi (halvfarts- och helfartsstudenter)
-
Delkurs 2 > Text 1 > La Petite Bijou (halvfarts- och helfartsstudenter)
-
Delkurs 4 > Fonetik (bara helfartsstudenter)
Som du kan se består alltså grundkursen av fyra delkurser som alla löper parallellt över hela
terminen. Du som valt att läsa på helfart följer således de fyra kurserna samtidigt. Om du
däremot valt att läsa på halvfart följer du under din första termin endast Delkurs 1 och
Delkurs 2 för att under din andra termin koncentrera dig på Delkurs 3 0ch 4.
Det kan ta lite tid innan man lär sig hitta allt på GUL och
förstår hur all information är organiserad. Därför vill jag
uppmana dig att ägna åtminstone en halv arbetsdag åt att
skaffa dig en god överblick över allt som finns där.
2. Kom igång med studierna
När du väl skaffat dig en överblick över GUL-sidan och kursen som helhet är det dags att
komma igång med själva arbetet, som är organiserat veckovis. Även veckoplaneringarna
hittar du genom under ”Innehåll” i vänsterkolumnen. Du börjar således med vecka 3:
https://gul.gu.se/courseId/77955/content.do?id=35381832
Du som är helfartsstudent gör förstås allt det som står angivet varje vecka, medan du som är
halvfartsstudent endast gör det som står under Delkurs 1 och Delkurs 2.
Tanken med veckoplaneringarna är de på ett överskådligt sätt ska presentera vad som ska
göras varje vecka samt ge deadlines för inlämningsuppgifter och andra examinationer. Mer
detaljerade instruktioner, kursmaterial med mera hittar du på delkurssidorna.
3. Introduktionsträff via Connect
Dessutom vill jag informera om att VI ALLA (både helfarts- och halvfartsstudenter)
TRÄFFAS för en GENERELL KURSINTRODUKTION på Adobe Connect på måndag 23
januari kl. 16.15-18. Du kommer då att få mer information om upplägget för hela terminen
och möjlighet att ställa frågor direkt till oss. Introduktionsträffen sker i vår Salle de classe
virtuelle. Länken till denna finns redan längst ner på Anslagstavlan på GUL och du är
välkommen att klicka på den redan nu för att ta en titt på vårt virtuella klassrum.
Inför Connectträffarna bör du som inte tidigare använt Adobe Connect titta på Sunets
hemsida. Där finns bland annat en användarguide som förklarar hur Adobe Connect fungerar
och vilken utrustning (headset) och uppkoppling (helst kabel!) som är lämplig:
http://www.meetings.sunet.se/guider/att-delta-i-ett-mote-.html
Slutligen vill vi redan nu informera om att kursen inbegriper en salsskrivning. Detta innebär
att ni vid ett tillfälle själva måste ordna skrivlokal på den ort där ni vill skriva provet.
Dessutom finns förstås möjligheten att skriva provet i Göteborg. Datum för salsskrivningen
är fredagen den 19 maj klockan 09.00-13.00 och det rör sig om ett prov i grammatik och
vokabulär som är gemensamt för hela riket (”Riksprovet”). Övrig examination kommer att
utgöras av inlämningsuppgifter, hemtentor eller träffar på Adobe Connect.
Har du frågor om kursen? Ställ dem gärna i forumet under fliken ”Disktuera” i
vänstermenyn på GUL. Fler än du kanske undrar om samma sak och då är det
bra om informationen finns tillgänglig där; jag har skapat ett särskilt forum
för ändamålet med titeln ”Allmänna frågor om Grundkurs nät”. Jag besvarar
gärna frågor men inte per mail, såvida frågan inte är av mer privat karaktär,
förstås!
Finalement : merci de vous présenter dans le forum ”Présentations des
étudiants” !
Bästa hälsningar,
Jacob Carlson, [email protected], kursansvarig för Franska: Grundkurs nät