Preliminärt Program Huddingedagarna 11 – 12 maj 2017

1(2)
Preliminärt Program
Huddingedagarna 11 – 12 maj 2017
Torsdag 11 maj
09.00 – 10.00
Inregistrering, kaffe
10.00 – 10.05
Välkomsthälsning
Petter Höglund
10.05 – 10.35
Hälsodeklarationer och blodgivning
Caroline Öhrner
10.40 – 11.10
Zikavirus
Jakob Nilsson
11.15 – 11.30
Information och pausaktivitet
11.30 – 12.00
Patogeninaktivering av blodceller och plasma
Linda Larsson och Hanna-Stina Martinsson Ahlzén
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.30
The Danish Blood Donor Study
Henrik Ullum
13.30 – 13.40
Pausaktivitet
13.40 – 14.10
Patient Blood Management (PBM)
Agneta Wikman
14.10 – 14.30
Kaffe
14.30 – 15.00
Trombocytaferesgivning – från givare till patient
Petter Höglund
15.00 – 16.00
Sittsjukan
Matthias Lidin
18.00 – 19.00
Mingel med drink på IVA Konferenscenter,
Grev Turegatan 16, Stockholm
19.00
Middag
2(2)
Fredag 12 maj
08.20 – 09.30
Studiebesök (föranmälan krävs)
Transfusionsmedicin C2:58
09.45 – 10.15
Rh-systemet
Emma Watz
10.20 – 10.40
Kaffe
10.40 – 11.10
Njurtransplantationer
Jarmo Henriksson och Jonas Axelsson
11.10 – 11.20
Pausaktivitet
11.20 – 11.50
ROTEM – en guide för behandling av blödningar m.m.
Jerry Engström
11.50 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.30
ECMO
Magnus Larsson
13.35 – 13.55
α/β-depletion av stamcellsprodukter
Michael Uhlin
14.00 – 14.30
Serologiskt intressanta fall
Gunilla Gryfelt
14.30
Avslutning med kaffe och utdelning av kursintyg