Erhard WAGU Info

Erhard PRO -lucka typ 4480
den nya generationen luckor
för avstängning- eller reglering i öppna kanaler, schakt, behållare eller rörledningar.
Flödesreglering, nivåreglering, reglering av avtappningar eller bassänger. Genom en
moduluppbyggd konstruktion erhålls en mångfald varianter vad gäller utföranden och
manövermöjligheter.
-
Enkelt montage
Quick-Fix koppling
Allsidig glidstyrning
Som standard i rostfritt stål
För avstängning eller reglering
4-sidigt tätande i båda riktningar
Som standard för tryck upp till 4 meter vattenpelare
Högre tryck på förfrågan
- Som standard i dimensioner:
DN 200 – 1200 alternativt
BxH 200x200 – 1200x1200
Större dimensioner på förfrågan
- Profilerad vridstyv ramprofil
- Lägre vikt
Erichs Armatur AB
Box 9144
200 39 Malmö
tel: 040-31 15 50
fax: 040-94 55 15
INFO-PRO-0106-S
Erhard PRO
den nya generationen luckor
Erichs Armatur AB
Box 9144
200 39 Malmö
tel: 040-31 15 50
fax: 040-94 55 15
INFO-PRO-0106-S
Utförandeförslag PRO
Erichs Armatur AB
Box 9144
200 39 Malmö
tel: 040-31 15 50
fax: 040-94 55 15
INFO-PRO-0106-S