offentlighetsprincipen i privat vård, skola och omsorg

TYLÖSANDS
DAGARNA
2017
17 MAJ | HOTEL TYLÖSAND
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN I
PRIVAT VÅRD, SKOLA OCH OMSORG
Utbildningsdagen riktar sig till all KFO-verksamhet i vård, skola och omsorg som finansieras med allmänna medel. Syftet med dagen är att deltagarna ska få sådan information som gör att de bättre kan ta
ställning för eller emot förslagen.
I höstas presenterade en statlig utredning ett omvälvande förslag som, om det genomförs
efter riksdagsbeslut, kommer att innebära att bestämmelserna om insyn och sekretess i
princip blir desamma i privat verksamhet finansierad med allmänna medel som de som
gäller i kommun, stat och landsting. Utredningen – SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden
– har vållat debatt. Röster för och emot har hörts. Vårdföretagarna har t.ex. starkt kritiserat förslagen. Från 1 januari i år har dessutom införts en ny lagstiftning om ett särskilt
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den
lagstiftningen framgår av SFS 2016:749.
Vid kursdagen kommer gällande bestämmelser samt föreslagna förändringar att presenteras, förändringar som bl.a. berör yttrandefrihet, meddelarskydd vid mediakontakter,
registrering av handlingar, krav på skyndsamt utlämnande av allmänna offentliga handlingar till allmänheten samt tydliga bestämmelser om arkivering. Vissa verksamma föreslås
undantagna från meddelarskyddet. Förslagen kommer att innebära en ökad administration
samt vissa ökade kostnader. Detta samt andra konsekvenser för privat berörd verksamhet
kommer att redovisas vid kursen.
Kommer brukare, patienter, omsorgstagare m.fl. att påverkas av den föreslagna lagstiftningen? Den och andra intressanta frågor kommer även att behandlas.
Dokumentation av betydelse kommer att utdelas vid kursen.
TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
Tid och plats
17 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Hålltider
09.00
Registrering och fika
09.30Kursstart
10.45-11.15 Fruktpaus
12.20Lunch
14.40-15.00Fika
16.00Avslutning
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Föreläsare
Staffan Olsson författare bl.a. till böckerna ”Sekretess och
anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2016
och ”Personlig assistans i LSS- sekretess, rapporterings- och
anmälningsplikt”, Studentlitteratur 2011.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
Målgrupp
Kommunal- och landstingspolitiker, tjänstemän samt privata
aktörer.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
[email protected]
Avgift
Avgiften är 2 200 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch.
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: [email protected]
Kommer du dagen före är du välkommen att delta i vår
gemensamma middag den 16/5 kl 19.30 för 390 kr.
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
Alla priser är exkl. moms.
VÄLKOMMEN!
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram
till 2017-02-15.Rummen kan avbokas fritt fram till en månad
före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR