K2 Comfort AB

K2 Comfort AB
Key to Comfort (K2C) Hemtjänst - hälsar dig som kund varmt välkommen. Bemötande, trygghet,
sekretess samt kunskap är våra utgångspunkter. Alltid känd personal som bär på legitimation och
arbetskläder. En kontaktperson utses tillsammans med dig. Du får en fotografi samt information om din
personalgrupp. Personalen är utbildad samt utrustad med en hälsoväska. Vi tillhandhåller flerspråkig
personal. Kvalitetsuppföljningar på vårt arbete utförs för att öka tryggheten samt uppnå den maximala
kvalitén. Vi utför omvårdnadsinsatser samt serviceinsatser. K2C gör ett hembesök där genomförandeplan
skapas efter dina behov och önskemål. Vår arbetsplats är din bostad vi har respekt för ditt förtroende. Hos
K2C känner DU dig speciell och alltid i fokus, vi uppvaktar alla våra kunder samt personal med en tårta
på födelsedagen. K2C samarbetar med hemsjukvården, biståndshandläggare, vårdcentraler, demensteam,
palliativ vård, psykiatri och närliggande vårdcentraler.
Tilläggstjänster
Alla hushållsnära tjänster
Anställda, antal kunder
Antal anställda: 11-15 Antal kunder: 21-30
Kontakt
Kontaktperson: Larah Younan, Teresia Larsson
Tel: 036 333 60 60/ 076 00 76 023
Adress: Bultvägen 8, 55303 Jönköping
E-post: [email protected] - Hemsida: www.k2comfort.com