Ulla Kärrman - Minnesrummet

Vår kära
Ulla Kärrman
* 6/3 1936
har i dag lämnat oss
i sorg och saknad
Värnamo
11 februari 2017
Kristina och Per
Stefan och Marianne
Tomas och Maria
Barnbarnen
Blott en dag
ett ögonblick i sänder ...
Begravningen äger rum
i Uppståndelsekapellet
måndag 27 feb. kl. 12:00.
Akten avslutas i kapellet.
Tänk gärna på en gåva till
Läkare utan gränser
endast via bg: 900-6032.
Tänd ett ljus för Ulla på
lundellbegravningar.se