Vald på jobbet 24 tim

Vald på jobbet 24 tim
Tid: 16-18/10
Plats: Mora.
Målgrupp: Avdelningsombud
Handledare: ABF Dalarna
Kursinnehåll:
Din roll som förtroendevald – det fackliga arbetssättet.
Rättigheter och skyldigheter som förtroendevald. Grunderna i
arbetsmarknadslagstiftning och arbetstagarnas försäkringsskydd
via kollektivavtalet.
Ekonomi:
Din arbetsgivare betalar din förlorade arbetsförtjänst och
IF Metall betalar fritidsersättning om du har friskift och även
reseersättning.
Om du från hemmet till utbildningen har längre än 5 mil så har
du rätt till övernattning.
Kom ihåg att ansöka om ledighet hos arbetsgivaren enligt
studieledighetslagen och förtroendemannalagen, senast 14 dagar
innan kursstart.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl i tid.
Senaste anmälningsdag: 2 oktober.
Vid anmälan kontakta din studieansvarige och Mikael
Westberg 070 2124621. [email protected]
Välkomna