Innehållsförteckning

HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
Sivu 1 / 8
14.2.2017
Anvisning till den elektroniska ansökningsblanketten för kompletterande utkomststöd
Innehållsförteckning
1.
Basuppgifter ........................................................................................................................................ 2
2.
Livssituotation...................................................................................................................................... 4
3.
Tilläggsutredningar .............................................................................................................................. 4
4.
Sammanfattning .................................................................................................................................. 6
5.
Sänd ansökan ....................................................................................................................................... 7
6.
Spara utkast ......................................................................................................................................... 7
7.
Att öppna utkastet i ärendemappen ..................................................................................................... 8
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
1. Basuppgifter
Sivu 2 / 8
14.2.2017
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
Sivu 3 / 8
14.2.2017
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
2. Livssituotation
3. Tilläggsutredningar
Sivu 4 / 8
14.2.2017
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
Sivu 5 / 8
14.2.2017
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
4. Sammanfattning
Sivu 6 / 8
14.2.2017
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
5. Sänd ansökan
6. Spara utkast
Sivu 7 / 8
14.2.2017
HELSINGFORS STAD
Social och hälsovårdsverket
Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
7. Att öppna utkastet i ärendemappen
För att fortsätta fylla i ansökan klicka på utkast av ansökan
Sivu 8 / 8
14.2.2017