Valberedningens förslag 2017

måndag den 13 februari 2017
Valberedning Flatcoated Retriever klubben huvudstyrelse
________________________________________________________________________
Ordförande:
Nyval 1 år
Hans Olofsson
Vice ordförande:
Omval 2 år
Marie Carlsson
Ledamöter:
Omval 2 år
Annelie Karlsson Karjalainen
Omval 2 år
Jessica Svensson
Fyllnadsval 1 år
Daniel Källberg
Fyllnadsval 1 år
Catarina Wingård
( Kvarstår 1 år
Susanna Hagman)
Suppleant:
Suppleant 1, nyval 1 år
Kurt Idulv
Suppleant 2, nyval 1 år
Peter Flinck
Revisorer:
Omval 1 år
Kjell Ekström
Omval 1 år
Lars Berglund
Revisorsuppleant:
Omval 1 år
Carina Lundeklev
Omval 1 år
Eva Wiegert
Valberedningens förslag på mötesordförande: Lars Ramberg