Hearing diabetesläkemedel - Landstinget i Kalmar län

Hearing diabetesläkemedel
Arrangör: Diabetsprocessen och Läkemedelskommittén i Kalmar län
Plats: Oskarshamns sjukhus, lokal Blå Jungfrun
Tid: 21/3 2017 klockan 12:30-16:30
Schema
12:30-12:40
Introduktion
(10 min)
12:40-12:55
Januvia® & Janumet®
(15 min)
12:55-13:10
Trajenta
®
(15 min)
13:10-13:25
Onglyza®
(15 min)
13:25-13:40
Victoza®
(15 min)
13:40-13:55
Lyxumia®
(15 min)
13:55-14:10
Trulicity®
(15 min)
14:10-14:25
Bydureon®
(15 min)
14:25-14:45
Rast/fika
(20 min)
14:45-15:00
Forxiga®
(15 min)
15:00-15:15
Jardiance®
(15 min)
15:15-15:25
Humalog® 200E/ml
(10 min)
15:25-15:40
Abasaglar®
(15 min)
15:40-15:55
Toujeo®
(15 min)
15:55-16:10
Tresiba®
(15 min)
16:10-16:20
Xultophy®
(10 min)
16:20-16:30
Avslut
(10 min)
Välkomna!