Slamavskiljare BDT 2-kammar 8 m 8 m 7 m 19 m 34 m 17 m 24 m 24

61 m avstånd
från sluten tank
till vattentäkt
1:139
47 m avstånd
från infiltration
till vattentäkt
1:139
24 m
7m
8m
87 m avstånd
från infiltration
till vattentäkt
1:140
Provgr
op X
Slamavskiljare
BDT
2-kammar
8m
ST 6000 Lsa
Sluten WC-tank 6 m3
(FANN VA-teknik AB)
34 m
17 m
19 m
110 m avstånd
från sluten tank
till vattentäkt
1:140
24 m
42 m avstånd
från infiltration
till vattentäkt
1:205
45 m avstånd
från sluten tank
till vattentäkt
1:205
Planerad vattentäkt
1:138
37 m avstånd
från sluten tank
till vattentäkt
1:137