Välkommen till föreläsningen Ha Koll! – “Let`s get organized”

Välkommen till föreläsningen
Ha Koll! – “Let’s get organized”
Psykiatrisk öppenvård, Akademiska sjukhuset i samarbete med
SUF kunskapscentrum, Hälsa och Habilitering bjuder in till
En föreläsning om metoden Ha Koll! samt pågående
utvärdering och de erfarenheter som hittills samlats i Sverige.
Föreläsare är Suzanne White, leg. arbetsterapeut, Clinical Associate Professor
vid arbetsterapeutprogrammet vid Suny Downstate University i New York, USA,
Med dr. Gunnel Janeslätt, samt leg arbetsterapeuter Malin Lagström/Karin
Hallsten, psykiatrisk öppenvård, UAS.
Suzanne är upphovskvinna till gruppinterventionen ”Let’s Get Organized”
(svenska Ha Koll!), en arbetsterapeutisk gruppintervention för att förbättra
tidshanteringsförmåga hos personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Hon föreläser om metoden. Gunnel Janeslätt, Malin Lagström och Karin Hallsten,
delar med sig om pågående utvärdering och de erfarenheter som samlats hittills.
Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar med eller möter personer med
kognitiv funktionsnedsättning, alltså kliniker, studenter, forskare mfl.
Föreläsningen är kostnadsfri och ges delvis på engelska.
När? Tisdagen 16 maj 2017 kl 13:00 – 16:00
Var? I Gunnesalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Anmälan senast torsdag den 5 maj till [email protected]
Ange namn, mailadress och arbetsplats.
Varmt välkommen, vi bjuder på fika!
Malin Lagström, Karin Hallsten,
Psykiatrisk öppenvård
Akademiska sjukhuset i Uppsala
[email protected]
Gunnel Janeslätt
SUF Kunskapscentrum
Hälsa och Habilitering, LUL
[email protected]