Läs mer!

Örnen är symbol för evangelisten Johannes
___________________________________
Bibelseminarier för frimurare
Johannesevangeliet har en särställning inom frimureriet.
Därför kommer vinterns bibelseminarier att behandla fyra olika teman,
som är viktiga just i det evangeliet, samt inom frimureriet.
Nästa seminarium hålls tisdagen den 21 februari. Därefter följer kvällarna 21 mars och 25 april.
Vi börjar kl. 18:30 och håller på till kl. 20:30.
Vi sitter i biblioteket i frimurarhuset i Gävle.
Bröder av alla grader är välkomna.
Vi behandlar ett tema per gång, vilket gör att man kan delta enstaka kvällar eller alla gångerna.
För att få en uppfattning om hur många vi blir är jag tacksam för en anmälan till
[email protected] eller till 072 557 19 43.
Denna gång blir temat: Ljuset
Vi samtalar bl. a. om följande text: Joh 8:12 Jesus sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Och jämför hur detta tema finns med i frimureriet.
Varmt och broderligen välkomna!
Per Ola Bohlin