Pressmeddelande

Pressmeddelande
15 februari 2017
Aerowash AB (publ) godkänt för notering
Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 17 februari 2017.
Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan.
Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som
förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod
mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.
Fullständigt bolagsnamn: Aerowash AB (publ)
Organisationsnummer: 559053-2775
Aktiens kortnamn: AERW B
Aktiens ISIN-kod: SE0009346299
Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget.
För mer information:
Niklas Adler, VD, Aerowash AB (publ)
Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm
Micha Velasco, AktieTorget
Telefon: +46 701 072 444
E-post: [email protected]