Psykosocial arbetsmiljö 16 tim

Psykosocial arbetsmiljö 16 tim
Dag: 19-20/4
Plats: Borlänge
Målgrupp: skyddsombud och arbetsledare.
Handledare: ABF Dalarna
Innehåll:
Psykosocial arbetsmiljöutbildning främst inriktad mot
skyddsombud som har grundläggande utbildning i arbetsmiljö
(BAM) eller motsvarande. Utbildningen tar upp: konsultativt
arbetssätt, nätverk (samverkan myndigheter o organisationer)
kamratstöd- det svåra samtalet, kompetensanalyser, aktuellt
regelverk (lagar, förordningar, avtal) mm.
Arbetsgivaren står i enlighet med arbetsmiljö- och
förtroendemannalagen för kurskostnaden och eventuella
resekostnader och lön.
Ekonomi:
Din arbetsgivare står för kurskostnaden och din lön. IF Metall
står för resor och ev fritidsersättning.
Om du har mer än 5 mil till kursen har du rätt till internat som du
då anger vid anmälan.
Senast anmälan: 22 mars.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Anmälan ska du göra till din studieansvarige på arbetsplatsen och
till [email protected] 070-2124621
Välkomna