här. - SK Ägir

Styrelsens verksamhetsberättelse gällande 2016
2016 år har varit ett fortsatt intensivt år för klubbens styrelse med stort fokus på att ytterligare
förbättra våra rutiner gällande och bokning och betalsystem m.m. – allt med syfte att skapa en
rejält stabil ekonomi för föreningen. När nu året summeras måste vi verkligen konstatera att
vi till stor del lyckats med vår målsättning. En viktig del i detta arbete var att vi valde att byta
revisions och bokföringsbyrå till Adeona. Tack vare ett stort föräldraengagemang har vi under
året fått fram nya profilkläder. Kopplat till detta har också arbetet med en sponsringspolicy
fortsatt. Detta resulterade bl.a. i att vi från januari 2017 skrev ett långsiktigt samarbetsavtal
med Östersundshem. Vår verksamhet har under detta år också i hög grad påverkats av de
simarenor vi har till vårt förfogande. Sollidenbadet -”lever på lånad tid” som kommunens
fastighetsavdelning uttrycker det. För att kunna upprätthålla kvalité och kontinuitet vad gäller
babysim har vi därför valt att – åtminstone kortsiktigt - kraftigt skära ner den verksamheten.
Under sommaren konstaterades att det fanns mögel och andra problem i omklädningsrummen
på Brunflobadet. Badet stängdes för allmänheten under hela hösten men simklubben fick
disponera badet – dock utan omklädningsrum. Vi tackar alla simmare och föräldrar för visat
tålamod.
Styrelsen har under året haft 16 protokollförda möten.
SK Ägir har under året haft följande personal som fast anställda på heltid och på deltid
 Patrik Axenbo
 Anastasija Teplakova från 1/12
och fram till slutet av sommaren
 Malin Pettersson
 Niklas Block – fortsatt timanställd
 Marcus Åberg – fortsatt timanställd
Den s.k. ungdomsanställningen för Filip Svantesson via Östersunds kommun avslutades under
juni månad
Under 2016 hade vi följande antal simmare i vår verksamhet :
Babysim
Simskola
Teknik
Träning
Vuxen
Vårtermin
20
415
79
57
80
Hösttermin
472
82
60
16 ( ledarbrist )
Vad gäller tävlingsverksamheten kan följande händelser noteras under 2016
Karl Forsman fortsätter att etablera sig som en av världens främsta Parasport-simmare.
Paraolympiskt guld på specialdistansen 100 meter bröstsim. På vår säsongsavslutning den 10
december med Utmanartävling på Storsjöbadet åt hela klubben sedan gemensam lunch på
OSD och därefter fick simmare och föräldrar höra Karls berättelse om vägen mot guldet och
klubben fick också möjlighet ett gemensamt hylla Karl.
På nationell nivå var klubben representerad under SumSim Riksfinal långbana i Linköping av
David Eby på 100 meter ryggsim och 100 meter frisim.
Totalt deltog Simklubben Ägir med simmare i 13 olika simtävlingar under 2016. Två av dessa
arrangerade vi själva nämligen Vårsimiaden där vi deltog med 49 simmare samt
Höstsimiaden där vi deltog 67 simmare och detta troligen den största truppen i Ägirs historia.
Under året har vi även genomfört ett flertal utbildningar i samarbete med SISU Jämtland /
Härjedalen samt genomför flera projekt i samarbete med Svenska Simförbundet och
Idrottslyftet.
Östersund 2017-02-14
Putte Eby,
ordförande
Simklubben Ägir