verb för prestationer och resultat

VERB FÖR PRESTATIONER OCH RESULTAT
§
Reviderade
§
Integrerat
§
Administrerat
§
Samlat
§
Koncentrerat
§
Analyserade
§
Sammanställt
§
Koordinerat
§
Arrangerat
§
Skapat
§
Korrigerat
§
Balanserat
§
Skrivit
§
Läst
§
Bearbetat
§
Sorterat
§
Marknadsfört
§
Bedömt
§
Katalogiserat
§
Medförfattade
§
Beräknat
§
Standardiserat
§
Modifierat
§
Bestämt
§
Syntetiserat
§
Organiserade
§
Bevisat
§
Tolkat
§
Planerat
§
Budgeterat
§
Systematiserat
§
Presenterat
§
Definierade
§
Uppdaterat
§
Programmerat
§
Erbjudit
§
Utformat
§
Publicerat
§
Formulerat
§
Utvecklat
§
Raffinerat
§
Forskat
§
Utvärderat
§
Rapporterat
§
Förenklat
§
Verifierat
§
Redigerat
§
Identifierat
§
Forskat
§
Skapade modeller
§
Tog initiativ till
§
Enade
§
Förbättrade
§
Motiverade