Förhandsvisning

SKF levererar tillståndskontroll till Boliden Mineral
Göteborg, 2017-02-15: SKF levererar on-line system för tillståndskontroll för kritiska kvarnar vid anrikningsverket G1A i Boliden. Serviceavtalet omfattar
installation av SKF IMx och tillståndsövervakning på kritiska maskiner inom anrikningsverket, analysstöd, support via maskindynamiska mätningar samt
fjärrövervakning online dygnet runt. Fjärrövervakningen sker via SKFs service center i Kiruna, SKF Solution Factory.
Syftet med systemet är att övervaka tillståndet för maskinelement i kritiska maskiner i syfte att öka driftsäkerheten och längden på serviceintervallen mellan
planerade driftstopp.
Vi har sedan tidigare levererat portabla mätinstrument, SKF Microlog, och även utbildad personalen i instrumentet och systemet. Vi har därför ett gott
samarbete med Boliden Mineral i att upprätthålla och förbättra driftsäkerheten på anrikningsverket, säger Magnus Backe, chef för SKF Solution Factory i
Kiruna.
Boliden är en av de ledande aktörerna i världen och verksamheten är inriktad på prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt
återvinning av metaller. I Bolidenområdet ligger det mineralrika Skelleftefältet där företaget bryter komplex sulfidmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld
och silver. Malmen levereras till anrikningsverket i Boliden.
För ytterligare information, kontakta:
Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: [email protected]
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar
tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler
än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet
anställda var 47 922. www.skf.com
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.