träningsgrupper vt 2017

www.lask.se
SCHACKSKOLAN VT 2017
E-post: [email protected]
Start måndag 9 januari. Kolla eventuella schemaändringar på www.lask.se
SCHACKHUSET, Trollebergsvägen 105, Lund (stadsbuss nr 2 mot Värpinge; hållplats Jöns Ols Toft)
2017-02-15
KATEGORIER: 0=nybörjare; 1=en termins erfarenhet; 2=två terminers erfarenhet etc.; 5=rating 1300+; 6=1500+; 7=1700+
Grp
start
Ledare
1
17.00
Paul Olsson
0-2
2
18.00
Kjell Petersson
1-3
4
19.30
Jan Slettebo
5-7
5
16.00
Angelina Fransson
5-7
6
17.00
Angelina Fransson
8
18.00
Onsdagar
10
Torsdagar
Dag
Grp
start
Ledare
3
18.00
Jan Slettebo
3-5
0-2
7
17.00
David Lundberg
1-4
Angelina Fransson
1-4
9
18.00
David Lundberg
0-2
18.00
Justus Rudolph
0-3
11
17.00
IM Björn Ahlander
0-2
12
17.00
David Lundberg
1-3
13
18.00
IM Björn Ahlander
1-3
14
18.00
David Lundberg
0-2
15
19.00
IM Björn Ahlander
2-4
16
19.00
David Lundberg
4-7
Fredagar
17
17.00
Mattias Akke
0-3
18
18.00
Nejib Bouaziz
4-7
Lördagar
19
10.00
IM Björn Ahlander
0-2
20
11.00
IM Björn Ahlander
1-4
Måndagar
Tisdagar
Kategori
Kategori
Varje sammankomst är 60 minuter. Vi ber deltagarna att komma i god tid så att träningen kan starta på utsatt tid.
Alla grupperna är gratis för medlemmar i LASK, som kan delta valfritt antal gånger per vecka!
Medlemsavgifter juniorer 2017: helår 1 000 kr eller vårterminen 600 kr. Betalas till LASK:s bankgiro 422-3855.
Nya deltagare kan välja att bli introduktionsmedlemmar. Avgiften 50 kr kan dras av vid betalning av ordinarie medlemsavgift.
Introduktionsmedlemskap kan lösas endast en gång och berättigar till tre kostnadsfria träningar.
Kvalificerad träning individuellt eller i mindre grupp kan ordnas. Kontakta IM Björn Ahlander!
LEDARE
IM Björn Ahlander
Jan Slettebo
Angelina Fransson
Paul Olsson
Kjell Petersson
Justus Rudolph
Mattias Akke
David Lundberg
Nejib Bouaziz
Mattis Olofsson Dolk
0738-342 969
046-307 794
0709-672 476
0763-176 760
0703-794 109
0735-099 310
0704-953 768
046-133 064
0761-897 216
0045-2739 9918
076-626 1623
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]