Lördag - söndag 25-26 februari 2017 Åtellet Hotell i Norrtälje

Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation
Årsmöte
Lördag - söndag
25-26 februari 2017
Åtellet Hotell i Norrtälje
För medlemmar i SIKO:s lokala medlemsföreningar
samt medlemmar i Skärgårdsföretagarna.
Årsmöte med övernattning på Åtellet Hotell!
Lördag 25/2
Incheckning på Åtellet Hotell / Café / Konferens: Sjötullsgatan 10, 761 30 Norrtälje
11.00 Lunch
• Ordförande Ulf Westerberg hälsar alla välkomna!
• Skärgårdens utsatta läge militärt •
• Info från SRF • Sune Fogelström, ordförande
14.00 Årsmöte Skärgårdsföretagarna
• Fika
16.00 Årsmöte SIKO • Bengt Almkvist, SRF
• Fortsatta diskussioner
19.00 Middag
Söndag 26/2
Frukost, konstituerande styrelsemöte, utcheckning
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
Lunch, fika, middag, övernattning och frukost för ett subventionerat pris av 900 kr!
Obligatorisk anmälan snarast till Urban Gunnarsson, dock senast 16 februari.
Kontakt: [email protected] eller 070 - 468 87 11
Plats: www.atellet.se • Årsmöteshandlingar på www.siko.org.se