Anbudsförfarande den 24 februari 2017

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV
STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande den 24 februari 2017
Obligationer
Statsobligation SGB IL 3110 (SE0006758736)
Statsobligation SGB IL 3113 (SE0009548704)
Anbudsdag
Fredag 24 februari 2017
Anbudstid
09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym
(motsvarande nominellt
belopp)
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3110
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3113
Högsta tillåtna anbudsvolym
(motsvarande nominellt
belopp)
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3110
Lägsta tillåtna anbudsvolym
(motsvarande nominellt
belopp)
50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt
Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag
Tisdag 28 februari 2017
Leverans av Obligationer
Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s
värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3113
Stockholm den 17 februari 2017
1 [1]