Balansrapport SD Södra 2016

Balansrapport
SD Södra Dalarna
Period
2016-01-01 2016-12-31
Räkenskapsår
2016-01-01 - 2016-12-31
Sida 1
Ing balans
Denna period
Utg saldo
0,00
0,00
0,00
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1940 - Bank (övriga konton)
183 737,80
-24 889,50
158 848,30
Summa kassa och bank
183 737,80
-24 889,50
158 848,30
Summa omsättningstillgångar
183 737,80
-24 889,50
158 848,30
SUMMA TILLGÅNGAR
183 737,80
-24 889,50
158 848,30
Beräknat resultat
0,00
24 889,50
24 889,50
Summa eget kapital
0,00
24 889,50
24 889,50
0,00
24 889,50
24 889,50
0,00
24 889,50
24 889,50
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE
KAPITAL
Skapat:
2017-01-11