Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ Tfn: 06-382 1111 e-post

VÖRÅ KOMMUN
KALLELSE
Flyktingnämnden
Tid
22.02.2017 kl. 17:00
Plats
Förläggningens kontor
§
Ärende
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
PROTOKOLLJUSTERARE, Val
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
INFORMATIONSHANTERING, lägesrapport per den 22.02.17
INTERNATIONELL VERKSAMHET, fastställande av verksamhetsberättelser
INTERNATIONELL VERKSAMHET, minskning av kapacitet
EKONOMI, budgetändring
INTERNATIONELL VERKSAMHET, Beviljande av kommunplats
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, fastställande av mötesdatum
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, utlåtanden kring förvaltningsstadgan
PERSONALÄRENDEN, anställande av ansvarig handledare, Villa Miranda
PERSONALÄRENDEN, anhållan om avsked
PERSONALÄRENDEN, anhållan om avsked
PERSONALÄRENDEN, anhållan om avsked
Påseende
Protokollet framläggs till påseende 23.02.2017 på flyktingförläggningens
kontor i Oravais.
Ordförande
GUSTAV BACKMAN
Gustav Backman
Adress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ
Tfn: 06-382 1111
e-post: [email protected]