2016/17:872 Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till försvarsminister Peter Hultqvist (S)
2016/17:872 Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali
Den svenska militära insatsen i Mali är en av de mest utmanande internationella
insatser som Sverige någonsin har deltagit i. Hotbilden i området har förvärrats
betydligt sedan insatsen startade. I det tuffa och mycket heta ökenklimatet i
norra och mellersta Mali är tillgången till bra utrustning avgörande för att
insatsen ska bli så säker och effektiv som möjligt.
Enligt uppgifter i Expressen finns det brister i tillgången till rätt utrustning för
de svenska soldaterna. Flera soldater uppger att de själva, på egen bekostnad,
har fått köpa kompletterande utrustning som är bättre anpassad för det heta
klimatet. Det handlar om grundläggande saker som rätt kängor, skjortor och
fältbyxor.
Det är Försvarsmakten som är ansvarig för att de svenska soldaterna har
tillgång till fungerande utrustning, men som ytterst ansvarigt statsråd är det
försvarsministern som har ansvar för att se till att myndigheten också
förverkligar detta i praktiken.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:
Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa att de svenska
soldaterna i Mali har tillgång till en välfungerande utrustning anpassad för det
klimat som rådet i landet?
………………………………………
Lena Asplund (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)