Försäkringsutbildning 24 tim

Försäkringsutbildning 24 tim
Dag: 3-5 april
Plats: IF Metallhuset, Malmgatan 8 Avesta.
Målgrupp: Medlemmar och försäkringsinformatörer.
Handledare: Anders Hedin, Risto Parkkari och Johan Eriksson.
Kursinnehåll:
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av sina försäkringar, medlemmar
utan förtroendeuppdrag men även försäkringsinformatörer. Du kommer ges
möjlighet att lära dig mer om våra avtals och medlemsförsäkringar. Vi kommer
även gå igenom socialförsäkringssystemet m.m.
Utbildningen kommer att genomföras tvärfackligt.
Du som är försäkringsinformatör ska också gå denna utbildning.
Ekonomi:
IF Metall betalar dina resor och förlorade arbetsförtjänst men om du är
förtroendevald då betalar arbetsgivaren din lön.
Deltagare som under utbildningstillfället har friskift, erhåller fritidsersättning.
Om du har mer än 5 mil till kursen har du rätt till internat som du då anger vid
anmälan. Har du allergier och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar innan kursstart söka
ledigt enligt studieledighetslagen eller förtroendemannalagen.
Senaste anmälningsdag: 20 mars.
Anmälan skall ske till din studieansvarige på arbetsplatsen och som sedan
anmäler till avdelningen via Mikael westberg.
Välkomna