årsberättelsen 2016

Gagnefs Fotoklubbs verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen under året
Ordförande
Sekreterare
Urban Jansson
Per Målare
Kassör
Lars Jonsson
Anna-Karin Källman
Peter Reichel
Ingvar Åslund
Anders Pärsing
Styrelsesuppleanter
Lennart Ekman
Annkie Hasselkrantz
Nya lokaler
Under året har fotoklubben flyttat upp en våning och har nu nya, större och fräscha
lokaler med nymålade väggar. Kjell Mases har ordnat med en del möbler från Dooria.
Doorias dörrtillverkning lades ned under året och fotoklubben har deltagit i
dokumentationen av nedläggningen. Bilder, ljudinspelningar och filmer om de
anställdas intryck och känslor finns bevarade för framtiden. De som deltagit i
projektet är Kjell Mases, Peter Reichel, Ragnar Nyberg, Eric Böwes, Anna-Karin
Källman och Mats B Jansson
Månadsmöten och styrelse-/extramöten
Varje månad, bortsett från sommaruppehåll, har klubben haft regelbundna möten.
Månadsmöten med bildvisningar, närvarobildtävlingar mm. Däremellan styrelsemöten
dit även alla andra medlemmar varit välkomna. Månadsmötena har varit välbesökta
med upp till 55 besökare/ möte.
Aktivitetshuset
Ragnar Nyberg har varit dess ordförande under året med bistånd av Göran Lingestål
och Anders Pärsings. En hel del underhållsåtgärder har genomförts där fotoklubben
ställt upp med kompetens och arbete. Pelletsförrådet har byggts om för att få bort
fukten och det fungerar nu bra.
Bildvisningar och föredrag under året
Jan
Månadsmötet i kulturhuset i Leksand, Alfred Hedén- utställningen.
Febr
Anne-Marie Perjons; Bildspel om Västerdalälven
Urban Jansson, Bildspel Raggare
Mars
Göran Lingestål om ligamatch i fotboll, Hamburg, och om en
modelljärnväg i Hamburg.
Peter Reichel; Rundresa Nya Zeeland
Lars Jonsson; Island Runt
April
Gunnar Lundström från Bjursås berättade om ett uppdrag som
skoltandläkare i Kenya. Ett ideellt uppdrag som varade i sex veckor.
Maj
Redovisning KM, resultat se "Tävlingsverksamheten"
Aug
Ingvar Åslund om Gotland
Peter Reichel; Fotoshop i Mattlaberg och biodling i Herräng
Peter Lindholm, Norrsken i Mockfjärd
Björn Johansson från Orsa om en resa till Pantanal i Sydamerika
Sept
Lars Liss, Moje; Om HP Persons fotoskatt
Okt
Peter Lindholm visar och berättar om den egna filmen "En gång"
Rune Eriksson om fotoresan till Krakow
Peter Reichel om Auschwitz
Anders Pärsings om Krim
Nov
Mimmi Friedrich berättade om en fotoresa i Skottland
Kent Strömvall, höstbilder från Grövelsjön
Ingvar Åslund om den planerade fotoresan till Gotland
samt om Gotland Grand National
Dec
Julfest med sill och skinka, ordnat av festkommitten
Sämsta bild, segrare Jorma Naula
Årets Närvarobild, vinnare Andreas Gärdsback med örnbild
Tävlingsverksamheten
- Resultat av Klubbmästerskapet 2015:
Påsikt Sv/vitt 1 Ragnar Nyberg 2 Peter Reichel 3 Ingvar Åslund.
Pås färg 1 Peter R 2 Rune E 3 Ingvar Åslund
Digitalbild 1 Lars Jonsson 2 Mats B Jansson 3 Peter Reichel
Bildspel; 1 Peter Reichel 2 Åke Jansson 3 Urban Jansson
Enstaka Porträtt 1 Lars Jonsson 2 Jenni Sjöberg 3 Mats B Jansson
- RIFO
Silverplakett till Anna Grop i bildspelsklassen
Silverplakett till Mats B Jansson i Grupp D-Enstaka digitalbild, Brons till Jan
Forsmark i samma klass.
Digitalbild kollektion, Bronsplakett till Peter Reichel
- Dala Digitalsalongen, vårt årliga arrangemang i Lindberghallen, med Jury Göran
Segeholm från Moderskeppet gav nedanstående resultat;
1 Barbro Sjöholm, Borlänge FK 2 Lasse Bergman dito 3 Arne Johansson Järna FK
- Siljanscupen arrangerades av oss i år. Mora FK, Järna FK
och vi deltog. Falu FK vill gärna vara med 2017.
Resultat av Siljanscupen 2016
Bildspel; 1 Peter Reichel 2 Rune Eriksson 3 Åke Jansson
Projektionsbilder; 1 Peter Reichel 2 Annkie Hasselkrantz 3 Rune Eriksson
Påsikt färg; 1 Peter Reichel 2 Urban Jansson 3 Ragnar Nyberg
Påsikt svartvitt; 1 Mats B Jansson 2 Ingvar Åslund 3 Torsten Eirydh, JärnaFK
- I Riksförbundet Svensk Fotografis (RSF) Årsbok 2016/2017 har Peter Reichel en
bild med från lokstallarna i Falun.
- Färgbildsalongen i Avesta resulterade i plakett till Ingvar Åslund & Mats B Jansson.
Diplom till Ragnar Nyberg och Mats B Jansson
- Svartvita Salongen Dalarna, i Ludvika
Diplom till Peter Reichel, Mats B Jansson(2 st) och Rune Eriksson
Utflykter & Fester
- Sommarfesten tilldrog sig i hällande regn vid Mojesjöns strand.
ca 25 personer festade under regnskyddet.
- Ingvar Åslund ordnade med ett besök till Järnvägsmuseet i Falun i maj, 20
klubbmedlemmar var med.
- 16 Klubbmedlemmar styrde kosan till Krakow 8-15 september.
Peter Reichel har dokumenterat resan i en fotobok där resenärerna bidragit med
bilderna.
Övrigt
- Kalenderkommitten har traditionsenligt skapat en snygg årskalender som behåller
sin popularitet bland gagnefsborna.
- Några fotokurser har genomförts under året. Det ger klirr i kassan då hela
kursavgiften numera går till klubben. Tack till kursledarna som jobbar ideellt !
- Unge Johannes Saario skall ha en eloge för att han hjälper till med
datorproblematiken vid närvarobildvisningar mm.
- Anna-Karin Källman, Urban Jansson och Peter Reichel skramlat ihop 26 000 kr ! till
årets "Musikhjälpen" i TV genom att fotografera släkt och vänner.
- Fotoklubben har medverkat vid "konst i Gagnef" under påsken samt vid
"julmarknaden" . Detta genom att ställa ut bilder, visa bildspel och ställa upp med
"tomtemor och tomtefar" vid julmarknaden ( Lisskulla Kiltäpp & Mats B Jansson)
Februari 2017/ Mats B Jansson