Våga prata pengar

Inbjudan
Våga prata pengar
25 april 2017
Gävle
Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är
en viktig del för att etableringen ska fungera. Det här är en
inbjudan till en utbildningsdag för dig som möter nyanlända
vuxna och ensamkommande barn i ditt dagliga arbete och de
frågor som tas upp kan även vara av intresse för dig som arbetar
som personligt ombud.
Datum: Tisdag 25 april 2017 kl. 09.00 - 16.00. Fika från kl. 08.30.
Plats: Central teatern, Folkets hus i Gävle, Joe Hill Platsen
Målgrupp: Denna utbildningsdag vänder sig till dig som möter nyanlända vuxna och ensam-
kommande barn i sitt dagliga arbete eller personligt ombud.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri för dig som är verksam i Gävleborgs län.
Fika ingår. Lunch bekostas av var och en.
Anmälan: Anmäl dig direkt i länken här
eller gå in på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Sista anmälningsdag 9 april 2017. 200 platser finns!
Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Integration Gävleborg bjuder in till denna
utbildningsdag.
VÄLKOMMEN!
Har du frågor kontakta:
Bente Sandström, länssamordnare kommunernas flyktingmottagning, Integration Gävleborg
[email protected]
Pernilla Bylund, integrationsutvecklare
[email protected]
Utbildningsdagen arrangeras av Integration Gävleborg som är ett regionalt samarbete med syftet att bidrag till en social hållbar
samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.
integrationgavleborg.se
Våga prata pengar
25 april 2017
Central teatern, Folkets hus i Gävle
Program
08.30
Förmiddagsfika
09.00 Inledning - Länsstyrelsen Gävleborg
09.10
Därför behöver vi våga prata pengar - Finansinspektionen
09.20 - 11:30 Konsument i Sverige
09.20
Konsumentvägledning – oberoende och kostnadsfri hjälp
10.00
Paus
10.10
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
10.50
Paus
11.00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
11.40 - 12.30 Lunch
12.30
Försäkringskassan
13.10 - 15.30 Koll på vardagsekonomin- så förebygger du överskuldsättning
13.10
Budget- och skuldrådgivning
13.50
Paus
14.00
Kronofogden
14.40
Paus
14.50
CSN
15.30
Hur går vi vidare?
16.00
Tack för idag!
Föreläsningsinnehåll
Konsument i Sverige
Konsumentvägledning: Information om möjligheterna till konsumentvägledning på lokal nivå, genom kommunens konsumentvägledning, och på nationell nivå genom upplysningstjänsten Hallå konsument. Tips och hjälp när det gäller köp,
avtal, reklamationer och andra problem som konsumenter stöter på.
Konsumenternas Försäkringsbyrå: Det finns fallgropar för nyanlända och nya svenskar inom försäkringsområdet. Konsumenternas försäkringsbyrå ger oberoende och kostnadsfri vägledning till konsumenter om privata försäkringar.
Konsumenternas Bank och finansbyrå: Det finns viktig information som nyanlända och nya svenskar bör känna till om
produkter och tjänster på den finansiella marknaden. Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger oberoende och kostnadsfri vägledning till konsumenter i bank och finansärenden.
Försäkringskassan: Socialförsäkringen – rättigheter och skyldigheter
Koll på vardagsekonomin- så förebygger du överskuldsättning
Kronofogden: En person som blir överskuldsatt får stora svårigheter att etablera sig i samhället. Dörrar stängs bland
annat till bostad, arbetsmarknad, lån och kredit. Men det går att motverka att en sådan situation händer genom att medvetet och systematiskt våga prata pengar och arbeta förebyggande.
Budget- och skuldrådgivning: Att tidigt få kontroll över ekonomin ökar möjligheten att inte bli skuldsatt. Kommunens
rådgivning i budgetfrågor är en kostnadsfri möjlighet att få hjälp med sin privatekonomi, frivilliga uppgörelser och
skuldsanering.
CSN: Råd och stöd kring hemutrustningslånets och studielånets återbetalning. Vi har ett av världens mest generösa studiestöd, men för att systemet ska fungera och vi ska kunna låna ut pengar så måste lånen också betalas tillbaka. Vad behöver
låntagaren veta om de olika lånen? Vad betyder det att låna och att betala tillbaka? Du får reda på vilka möjligheter som
finns för den som har svårt att betala.
Save the date
Planerade utbildningar/konferenser 2017 inom Integration Gävleborg
DatumUtbildning/konferensPlats
27 februari Möten mellan kulturgränser - Migrationens villkor Eritrea
Söderhamn
5-6 april
”Samlat grepp” - fokus ensamkommande barn
Högbo/Sandviken
25 aprilVåga prata pengarGävle
10 maj
Grunden om asyl- och flyktingmottagande
Gävle
15-16 maj
Kompetensutvecklingsdagar för Sfi-lärare Högbo/Sandviken
30 majUtbildningsdag om statsbidragBollnäs
4-5 september Utbildningsdag - Att tala genom tolk
Gävle och Söderhamn
9-10 novemberÅrets ”Högbodagar” - Nätverksträff: etablering av nyanländaHögbo/Sandviken