2016/17:860 Stödfond till iranska feminister

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-16
Besvaras senast
2017-02-22 kl. 12.00
Till utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:860 Stödfond till iranska feminister
Den 11–12 februari besökte statsminister Stefan Löfven tillsammans med andra
regeringsmedlemmar och en näringslivsdelegation den islamistiska diktaturen
Iran. Rättsstatens principer saknas. Flera människorättsorganisationer har
uttryckt oro över utvecklingen i landet. Människor utsätts för orättvisa
processer och avrättas brutalt. Amnesty International har nyligen larmat om att
tortyr, piskning och annan brutal misshandel i stor utsträckning används.
I Iran råder ett kompakt kvinnoförtryck. Kvinnor är andra klassens invånare
och saknar de rättigheter män har. Bland annat är de enligt lag tvingade att bära
huvudduk, hijab. Mot detta kämpar modiga feministiska aktivister, bland annat
genom kampanjen #MyStealthyFreedom, där iranska kvinnor lägger upp bilder
på sig själva utan slöja.
Vi vet att genom hela historien har MR- och demokratiaktivister varit helt
centrala i övergången från diktatur till demokrati. Så kommer det att vara också
i Iran. Därför är det av största vikt att progressiva och demokratiska länder som
Sverige stöder aktivisterna. När regeringen besöker diktaturer borde det vara
lika självklart för regeringen att ta med sig representanter från MRorganisationer som från det svenska näringslivet.
Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga utrikesminister Margot Wallström:
Är ministern beredd att starta en stödfond till feministiska aktivister i Iran?
………………………………………
Birgitta Ohlsson (L)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)